Kehä III:lla käyttöön poikkeusjärjestelyt 9.2.2016 alkaen

 

Lue lisää täältä:

http://www.helsinginuutiset.fi/artikkeli/362162-keha-iiilla-kayttoon-poikkeusjarjestelyt-katso-kartta-siltatyomaan-vaikutuksista