Koronaohjeet

Ojanko Areena suosittelee noudattamaan kaikessa toiminnassa alla olevia määräyksiä ja ohjeistuksia.

Päivitetty 8.1.2022.

Koronaohjeet 24.1.2022 asti

AVIn antamien uusien määräysten ja ohjeiden perusteella Ojanko Areenalla noudatetaan vastaavan tilanteen aiempia käytäntöjä:

 • Harjoiteltaessa (myös vapaaharjoittelu) hallissa noudatetaan 10 henkilön enimmäismäärää. Rajoitusta on noudatettava yhteisvastuullisesti.
 • Koronapassi ei ole rajoitusten vaihtoehto.
 • Yleisötilaisuudet eivät ole sallittuja.
 • Kilpailutoiminnassa noudatetaan Sagin käytännön ohjeita: https://www.agilityliitto.fi/materiaalipankki/sagin-koronalinjaukset/

AVIn tiedote: https://avi.fi/tiedote/-/tiedote/69929083 ja https://avi.fi/tiedote/-/tiedote/69928572.

Muut voimassa olevat koronaohjeet

Lyhyesti: Tartuntalain pykälään 58 d perustuva päätös tilojen käytöstä koskee laajasti erilaisia asiakas- ja yleisötiloja. Toimijan (Ojanko Areenalla toimivat seurat, vuokralaiset ja muut tapahtumajärjestäjät) pitää tehdä kirjallinen suunnitelma siitä, millä toimilla se estää asiakkaiden tai osallistujien välisen lähikontaktin aiheuttamaa tartuntariskiä. Ojanko Areenalla on vapaaharjoittelua varten tulostettu suunnitelma jokaisen sisäänkäynnin yhteydessä.

Terveysturvallisuussuunnitelmat:

 • Ohjatussa toiminnassa vastuu seuroilla.
 • Vapaaharjoittelussa vastuu OKUK Oy:llä.
 • Vakio- ja irtotuntivuokraajat vastaavat omasta toiminnastaan.
 • Kilpailuissa vastuu kisajärjestäjillä.

AVIn ohjeet

 • AVIn Tartuntalain pykälään 58 d perustuva päätös tilojen käytöstä koskee laajasti erilaisia asiakas- ja yleisötiloja.
 • Tiedote 7.1.2022:
 • "Etelä-Suomen aluehallintovirasto jatkaa uudella päätöksellä myös Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin alueella voimassa olevaa kokoontumisrajoitusta 31.1.2022 asti. Päätöksen mukaan kaikki sisätiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset on kielletty. Ulkotiloissa kokoontumisten henkilömäärää ei ole rajoitettu, mutta tiloissa täytyy huomioida osallistujien terveysturvallisuus myös jatkossa tartuntatautilain mukaisesti. ... Erilaisten asiakas-, osallistuja- ja yleisötilojen terveysturvallista käyttöä tehostaa Etelä-Suomen aluehallintoviraston niin ikään 7.1. Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin alueelle tekemä jatkopäätös, jonka mukaan tilojen käytöstä vastaavien toimijoiden on ehkäistävä lähikontaktien aiheuttamaa tartuntariskiä itse määrittelemillään toimenpiteillä. Aluehallintoviraston päätös perustuu tartuntatautilain pykälään 58 d, ja se on voimassa 31.1.2022 asti. (Tarkempaa tietoa päätöksen sisällöstä käytännössä löytyy aluehallintoviraston verkkosivujen usein kysyttyä koronasta -osiosta: https://avi.fi/usein-kysyttya-koronaviruksesta#item-DpAo81qF9aPZ-73731384.)"
 • Tilojen käyttö: Mitä toimijoita päätös tilojen käytöstä koskee? »
 • Yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset: Mitä yleisötilaisuuksia, kokoontumista ja toimintaa kokoontumisrajoitukset koskevat
 • Aluehallintovirasto muistuttaa, että erilaisissa asiakas- ja yleisötiloissa pitää lisäksi noudattaa tartuntatautilain pykälän 58 c yleisiä hygieniavaatimuksia koko Suomessa riippumatta siitä, onko koronapassi käytössä. Lisätietoa aluehallintoviraston verkkosivuilla: Mitkä ovat tartuntatautilaissa säädetyt hygieniavaatimukset?

Vantaan kaupungin ohjeet

Sagin ohjeet